Tăng mức trích quỹ bình ổn với xăng lên 500 đồng/lít


Mức trích quỹ bình ổn đối với dầu là 300 đồng/lít, thay vì mức 0 đồng như trước. Thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên.
Tại phiên họp về giá xăng dầu chiều nay 28/8, Bộ Tài chính cho biết, việc điều chỉnh giá xăng của doanh nghiệp là theo nguyên tắc của thị trường và giá thế giới. Tuy nhiên phải nhất quyết thực hiện trách nhiệm giữa các thành tố tham gia thị trường bao gồm nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Doanh nghiệp có đề xuất với Bộ Tài chính tăng giá xăng dầu 1.200 đồng/lít, để bám sát giá thế giới, nhưng Bộ Tài chính không cho phép giá tăng quá cao.
Vì vậy, Bộ quyết định:
- Cho doanh nghiệp tăng giá 600 - 700 đồng/lít xăng, và 300 - 500 đồng/lít dầu diesel và dầu hỏa, tùy theo doanh nghiệp điều chỉnh;
- Cho sử dụng quỹ bình ổn đối với giá xăng là 500 đồng/lít, tăng 200 đồng so với trước và dầu hỏa, dầu diesel, dầu mazut là 300 đồng/lít, thay vì mức 0 đồng như trước.

Cũng theo Bộ Tài Chính, sau khi thực hiện các nguyên tắc tính toán và mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, kết quả tính toán các mức giá cụ thể như sau:

Bộ Tài chính đồng thời quyết định thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên như hiện nay.
Gia Hân
Theo TTVN