Đã miễn, giãn, giảm gần 10.700 tỉ đồng tiền thuế


Theo Bộ Tài chính, tình hình những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung đã có khởi sắc hơn.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính ngày 8.8, tính đến hết tháng 7.2012, qua thực hiện chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) và cá nhân, đã miễn, giãn, giảm các loại thuế, phí tổng cộng khoảng 10.700 tỉ đồng. 

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng đã thực hiện gia hạn số thuế phải nộp của các tháng 4, 5 và 6.2012 cho khoảng 208.250 lượt DN, với tổng số tiền thuế gia hạn xấp xỉ 10.000 tỉ đồng. Đối với  thuế thu nhập DN, giải quyết gia hạn nợ thuế cho khoảng 8.260 DN, với tổng số thuế 347,5 tỉ đồng.
Về chính sách giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 đã thực hiện cho khoảng 3.153 DN sản xuất và kinh doanh thương mại, dịch vụ, với tổng số tiền 339 tỉ đồng. Về miễn thuế môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối có khoảng 40.223 hộ, với tổng số tiền thuế được miễn và hoàn khoảng 10,6 tỉ đồng.
Theo Anh Vũ
Thanhnien

CATEGORIES: