Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,1% so với cùng kỳ


Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm nay, tính theo giá hiện hành đạt 431,7 ngàn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 34,5% của GDP.
Trong đó, vốn khu vực nhà nước chiếm 36,8% tổng vốn nói trên; khu vực tư nhân chiếm 37,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 25,5%.

Nhìn chung, tổng vốn đầu tư vẫn dồi dào trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đồng thời có sự gia tăng về tỷ lệ đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư kết hợp thu hút nguồn vốn nước ngoài.

Theo Hồng Sơn
Hà Nội Mới

CATEGORIES: