GTGT cho người nước ngoài – Doanh nghiệp lưu ý gì?


Doanh nghiệp tham gia vào chương trình thí điểm có thể điều chỉnh chấm dứt việc bán hàng thí điểm. Trong vòng 30 ngày nhận được công văn của doanh nghiệp chấm dứt bán hàng thí điểm cơ quan chức năng sẽ có thông báo.
Bắt đầu từ ngày 01/07/2012, Tổng Cục thuế sẽ triển khai thực hiện thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. 

Theo đánh giá của Tổng Cục thuế, tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, doanh nghiệp có cơ hội tăng doanh thu vì sẽ bán được hàng hóa cho du khách nhiều hơn; có cơ hội quảng bá, giới thiệu hàng hóa của doanh nghiệp ra nhiều nước;

Doanh nghiệp tham gia chương trình được áp dụng hình thưc tuyên truyền, quảng cáo, trưng biển thông báo ở cơ sở bán hàng thí điểm. Cuối cùng doanh nghiệp sẽ có lợi bởi cơ quan thuế, cơ quan hải quan trợ giúp trong việc thực hiện thí điểm bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Điều đặc biệt, vì đây là chương trình thí điểm nên doanh nghiệp có thể chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế bằng cách chậm nhất là 30 ngày trước ngày chấm dứt bán hàng thí điểm, gửi công văn báo chấm dứt đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau khi nhận thông báo được chấm dứt bán hàng thí điểm, doanh nghiệp tháo bỏ Biển thông báo doanh nghiệp bán hàng thí điểm thuế GTGT.

Doanh nghiệp tham gia chương trình tự in hóa đơn, kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu quy định.

Chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo của quý phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp bán hàng thí điểm phải báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về việc bán hàng cho người nước ngoài theo mẫu quy định.

Vậy doanh nghiệp nào đủ điều kiện để tham gia thí điểm? 

Doanh nghiệp có trụ sở chính/chi nhánh của hàng của doanh nghiệp/ địa điểm đặt đại lý bán hàng cho doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc các trung tâm làng nghề thủ công mỹ nghệ trong điểm đến của các tuyến lữu hành.

Tuy nhiên, thách thức với chương trình này là thời gian/ quy trình thực hiện hoàn thuế cho du khách để hấp dẫn du khách đến với Việt Nam, cũng như tạo ra cái nhìn mới của du khách về Việt Nam. Bên cạnh đó, các quy trình và thủ tục đối với các doanh nghiệp để thu hút các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Việt Nam nên cải cách để rút ngắn thời gian hoàn thuế và tăng địa điểm hoàn thuế nhằm tăng giá trị cho các bên bao gồm: Ngân sách, doanh nghiệp và du khách.

Q. Nguyễn
Theo TTVN

CATEGORIES: