55.000 doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử


Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm toàn Ngành đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) cho 55.000 doanh nghiệp với tổng số 2 triệu bộ tờ khai.
Hiện nay, có tới 98 chi cục hải quan của 20/33 cục hải quan địa phương thực hiện thủ tục HQĐT, chiếm 86% tổng số chi cục hải quan trên địa bàn cả nước.
Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2012, so với cả năm 2011, đánh dấu bước “nhảy vọt” về các chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện thủ tục HQĐT. Cụ thể:  trong 6 tháng đã có thêm 8.081 doanh nghiệp với 2 triệu bộ hồ sơ (so với khoảng 2,5 triệu bộ của cả năm 2011) thực hiện thủ tục HQĐT; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua thủ tục HQĐT đạt trên 62,2% (123,8 tỉ USD/198,9 tỉ USD).
So với thời điểm bắt đầu mở rộng thí điểm (năm 2009 theo Quyết định 103/2009/QĐ-TTg), kết quả thực hiện về tờ khai, kim ngạch trong thời gian qua đều tăng trên 100 lần, đây là một kết quả khả quan sau chưa đầy 3 năm mở rộng.

Theo Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan), sau khi triển khai thí điểm và mở rộng thí điểm ứng dụng chữ ký số trong thủ tục HQĐT tại Hải quan Hải Phòng (tháng 9/2011), Tổng cục tiếp tục triển khai thực hiện ở nhiều cục Hải quan địa phương. Đến nay, cả nước có 17/33 Cục Hải quan địa phương triển khai, thu hút khoảng 300 doanh nghiệp tham gia.
Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, triển khai thủ tục HQĐT đã mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan Hải quan, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính hiện đại hóa hải quan.
Theo Thùy Trang
Chinhphu.vn