VietABank: Trình ĐHCĐ phương án tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng


HĐQT xin ĐHCĐ ủy quyền quyết định phương án mua, góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp hay TCTD khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ của VietABank theo báo cáo kiểm toán gần nhất.
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank đã công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2012 của ngân hàng. Theo tài liệu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngân hàng là 248 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 808 đồng.
Tại tài liệu được công bố, VietABank cho biết dự kiến ngân hàng sẽ chia cổ tức 2011 là 6% trên vốn điều lệ bình quân là 3.098 tỷ đồng.
 
Năm 2012, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành 1.902 tỷ đồng cổ phần cho cổ đông hiện hữu và bán cho nhà đầu tư, đối tác trong nước. 
 
Theo kế hoạch VietABank sẽ phát hành cổ phiếu tương đương với 108,2 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, phát hành 309,8 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 10% giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, cuối cùng là bán 1.483 tỷ đồng cho nhà đầu tư và đối tác trong nước với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 
Kế hoạch sử dụng nguồn thặng dư từ việc tăng vốn là:
 
- Mở rộng thị phần, với 6 mở chi nhánh, 10 PGD và quỹ TK mới: chi phí hêt 47 tỷ đồng.
- Mua sắm thiết bị, tài sản cố định: 921 tỷ đồng.
- Bổ sung vốn, tăng cường năng lực tài chính cho  hoạt động: 934 tỷ đồng.
 
Từ vốn điều lệ mới ngân hàng dự kiến tăng tổng tài sản lên 37.000 tỷ đồng, tổng dư nợ là 13.315 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 410 tỷ đồng, EPS là 1.766 đồng/cổ phiếu. Cổ tức 10%. 
 
Hệ số an toàn vốn CAR lớn hơn 9% và tỷ lệ nợ xấu đảm báo dưới 3%.
 
Tại ĐHCĐ, hội đồng quản trị cũng trình xin ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Trong đó ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua, góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp hay TCTD khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ của VietABank theo báo cáo kiểm toán gần nhất.
 
HĐQT cũng xin được ủy quyền quyết định mua, bán, đầu tư tài sản có giá trị từ 20% VĐL của VietABank. 
 
ĐHCĐ dự kiến diễn ra vào 7h30 ngày 29/05/2012 tại hội trường Dinh Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.
 
Thanh Hải 
Theo TTVN/VietAbank