HSBC Việt Nam tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng HSBC Việt Nam tiếp tục giảm lãi suất cho vay. So với tháng 2/2012, lãi suất cho vay của ngân hàng này đã giảm từ 4,5% - 5%/năm.
Từ hôm nay (9/5), HSBC bắt đầu giảm lãi suất các khoản vay dành cho các khách hàng cá nhân tại Việt Nam, bao gồm vay mua nhà để ở, vay thế chấp, vay mua xe và vay tín dụng tiêu dùng.

Lãi suất vay mua nhà và vay mua xe hơi sẽ được giảm lần lượt là 1,5% và 2%/năm. Ngân hàng cũng mở rộng pham vi giảm lãi suất khi giảm 1%/năm cho cả các khoản vay tín dụng tiêu dùng.


Đây là đợt giảm tiếp theo đợt giảm lãi suất cho vay 1% vào giữa tháng 4 vừa qua của HSBC. Theo đó, trong khoảng bốn tháng, ngân hàng này đã giảm tổng cộng từ 4,5% - 5%/năm lãi suất cho vay.

Hiện nay, lãi suất vay dài hạn tốt nhất có thể áp dụng cho các khách hàng HSBC vay thế chấp là 15,5%/năm, được chào cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới.
NHƯ QUỲNH
VnEconomy

CATEGORIES: