ASEAN ra mắt Quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Quỹ sẽ tài trợ cho sự phát triển đường bộ, đường sắt, điện, nước và các nhu cầu cơ sở hạ tầng quan trọng khác trong khu vực ASEAN, với nhu cầu đầu tư tài chính ước tính là 60 tỷ đôla Mỹ/năm.
Ngày 3/5/2012, tại Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ 45 tại Philippine, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã công bố việc thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF).

Tổng Giám đốc điều hành ADB, Ông Rajat Nag phát biểu: "Đây là một bước ngoặt cho các quốc gia ASEAN để cùng nhau tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, qua đó sẽ thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho nửa tỷ người dân ASEAN".
 
Thông báo từ ASEAN cho biết các nước thành viên ASEAN và ADB sẽ cung cấp nguồn tài chính ban đầu trị giá 485 triệu đôla Mỹ cho AIF và Quỹ này sẽ có trụ sở tại Malaysia. Bên cạnh đó, ADB cũng sẽ đồng tài trợ cho mỗi dự án của AIF và là cơ quan trực tiếp quản lý Quỹ.
 
AIF sẽ tài trợ 6 dự án một năm với giới hạn cho vay là 75 triệu đôla Mỹ/dự án. Tiêu chuẩn để nhận được đầu tư là những dự án có tiềm năng xóa đói giảm nghèo, tăng cường thương mại và thúc đẩy đầu tư.
 
Dự kiến tổng cam kết cho vay của Quỹ là 4 tỷ đôla Mỹ, với đồng tài trợ của ADB và các tổ chức tài chính khác, tổng nguồn tài chính có thể lên tới hơn 13 tỷ đôla Mỹ tính đến 2020.
 
Một đặc điểm độc đáo của Quỹ là kế hoạch phát hành công cụ nợ, được thiết kế nhằm mục tiêu sử dụng dự trữ ngoại hối của khu vực trong tương lai. Với các nước ASEAN có nguồn dự trữ trên 700 tỷ đôla Mỹ, Quỹ có thể cung cấp giải pháp để tái sử dụng các nguồn lực trong khu vực cho các yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng đang phát triển của nó.
Theo SBV

CATEGORIES: