4 tháng đầu năm 2012: Xuất khẩu ước đạt 334 tỉ USD

 Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2012, kinh tế vĩ mô đã cải thiện


Trong đó, mất cân đối thương mại đã được thu hẹp. Bốn tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 334 tỉ USD, tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2011. Tăng trưởng xuất khẩu đạt được ở cả 2 khu vực, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt cao hơn khu vực kinh tế trong nước cả về kim ngạch tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
Đã có 10 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD, tăng 4 mặt hàng so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường xuất khẩu, mới qua 3 tháng đã có 12 thị trường đạt trên 500 triệu USD, trong đó có 4 thị trường đạt trên 1 tỉ USD là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 33,6 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của xuất khẩu và giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

(NLĐ) - T.Nhân